Norrköpings Tidningar Media AB, NTM, som i dag äger Norrbottens Media, har kommit överens med ägarna av Norran och Piteå-Tidningen att förvärven av PT.s och Norrans medierörelser ska ske innan årsskiftet 2019/2020. Det innebär att NSD, Kuriren, Norran och Piteå-Tidningen samlas under samma paraply i det nya mediebolaget Norr Media AB.

Utan en försäljning hade Piteå-Tidningen överlevt fem–sex år om underskotten hade fortsatt, enligt styrelseordförande Marita Björkman.

– Det är snällt räknat. Vi har tagit många beslut för att försöka hindra underskottet att växa. Vi har haft återkommande ägardialoger för att prata om det här med de största ägarna och vi känner oss så trygg man kan göra med beslutet, säger hon.

Diskussionen påbörjades i somras och förhandlingarna startade i augusti.

– Vi har värnat tre kriterier. En långsiktig utgivning av PT under sitt namn, ha kvar en lokal redaktion i Piteå och att det fortsatt är en socialdemokratisk ledarsida.

Utgivningen av samtliga titlar inom Norr Media AB fortsätter som tidigare och tidningarna behåller sina nuvarande politiska inriktningar på ledarplats.

Klockan 13.00 besöker den nya ledningen PT för att informera ytterligare om köpet och framtiden.

Gunnel Ekman, ordförande för Piteå-Tidningens fackklubb, är inte chockad över beskedet.

– Det var inte helt oväntat. Mediebranschen är en bransch i kris och vi har gått med förlust ganska länge, säger hon.

Hon köper Marita Björkmans förklaring om att PT kunde ha gått omkull om fem år utan försäljningen.

– Nu finns det en större möjlighet att driva Piteå-Tidningen längre.

Är du orolig över personalen?

– Givetvis kommer det att bli nedskärningar och rationaliseringar. Vi inväntar information från de nya ägarna.