Vänsterpartiet i Norrbotten vill rikta en uppmaning till kommunerna i länet;

Erbjud de ensamkommande flyktingbarn som genomgått yrkesutbildning en provanställning. De behöver ett jobb för att kunna leva ett värdigt liv och kommunerna behöver arbetskraften som dessa ungdomar har.

Den så kallade gymnasielagen kräver att ungdomar efter genomförd yrkesutbildning efter sex månader ska kunna uppvisa ett fast jobb annars riskerar de att utvisas ur Sverige. 

Dagens arbetsmarknad fungerar inte längre på det viset, däremot kan en så kallad provanställning vara det som kan ge dessa ungdomar en förhoppning om en bättre framtid. Vi har alla att vinna på en sådan provanställning.